عشق است

بزو دی امو زش زبا ن انگلیسی

ادا مه ی امو زش کا مپیو تر

دا ستا ن نویسی با تر جمه ی خو دم { 2 دا ستا ن }

به زو دی در همین وبلا گ { امو زش زبا ن انگلیسی را یگا ن

بزو دی امو زش زبا ن انگلیسی

ادا مه ی امو زش کا مپیو تر

دا ستا ن نویسی با تر جمه ی خو دم { 2 دا ستا ن }

به زو دی در همین وبلا گ { امو زش زبا ن انگلیسی را یگا ن است }  

است }  

 

/ 1 نظر / 48 بازدید
ددی

قربون دختر کوچولوی عاشق پیشه ام برم که واقعا آرام و بی سر و صدا یک عاشقانه زیبا نوشته است....موش نخوره تو رو عزیزم!