چند وع نقاشی دیواری وجود دارد

 

چند نوع نقاشی دیواری وجودارد؟

نقاشی دیواری یا دیوار نگاره تصویری است که روی  دیوار یا سقف ساختمان کشیده میشود. این کار اغلب به دو روش صورت میگیرددر روش نخست روی دیوار یا سقف  خشک نقاشی می کنند در روش دو گچ و اهنک مرطوب را با رنگ مخلوط میکنند و دیوار یا سقف را با ان میپوشانند .وقتی که گچ و اهک خشک شود رنگها با  درخششی چشم گیر جلوه گر میشوند .دیوار نگاره ها ی نوع دوم بادوامتر از دیوار نگاره های نوع نخست اند .

/ 5 نظر / 57 بازدید
محمود (مهر و ماه )

سلام به ابجی رکسانای گل خوبید نماز و روزه هاتون قبول باشه اپتون رو خوندم کاشکی فونت نوشته هاتون کمی درشتر بود راستی جدی جدی 30 تا وبلاگ داری ؟ اونوقت چطور وقت می کنی به همشون سر بزنی امیدوارم همیشه شاد باشید یا حق

سرونازشیراز

هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست داشته باشی که دوستت دارم.این توقعی است غیر منصفانه. من باید عاشق تو باشم - در حد ممکن عشق - و آرزومند آن باشم که مرا بخواهی - هر قدر که می خواهی-[ماچ]

سرونازشیراز

هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست داشته باشی که دوستت دارم.این توقعی است غیر منصفانه. من باید عاشق تو باشم - در حد ممکن عشق - و آرزومند آن باشم که مرا بخواهی - هر قدر که می خواهی-[ماچ]

سرونازشیراز

هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست داشته باشی که دوستت دارم.این توقعی است غیر منصفانه. من باید عاشق تو باشم - در حد ممکن عشق - و آرزومند آن باشم که مرا بخواهی - هر قدر که می خواهی-[ماچ]

سرونازشیراز

هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست داشته باشی که دوستت دارم.این توقعی است غیر منصفانه. من باید عاشق تو باشم - در حد ممکن عشق - و آرزومند آن باشم که مرا بخواهی - هر قدر که می خواهی-[ماچ]