خسته شدم

عزیزا ن بیشتر در مطلب بیو گرا فی وعکسها بگذا ریدنظرا تتا ن را اصلا در هرسه بگذا رید تو ی این هم نگذارید منظو رم این مطلبه

/ 34 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهریار

رکسی خانوم خوشم از وبتون اومد معلوم که واسش زحمت کشیدید یه سر به وب ما بزن با صفاش کن. سبز باشی[شوخی]

سحر

$$$$$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, *.° ? ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o .................O....° ............o°°O.....o ...........O..........O ............° o o o O ..............

محمود (مهر و ماه )

سلام،سلامي به بلندي آسمان . به زلال و خلوص چشم ساران سلامي به لطافت گرماي بهاري سلامي همچون بوي خوش آشنايي سلامي بر خواسته از دل و نشسته بر دل آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,

هستی=دختر خوب

׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º× ________________________سلام دوست عزیز______________________ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º× __________________ هــــســــتـــی گـــلـــــی آپــــــــیــــــده______________ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º×׺°”˜`”°º× _________________

sina

سلام گلم خوبي؟ ♥  آپم آپم آپم     ♥   ♥      ♥ آپم     ♥          ♥           ♥       ♥آپم          ♥        ♥      ♥          ♥    ♥            ♥آپم               ♥   ♥   ♥     ♥ آپم   ♥       ♥     ♥ ♥       ♥          ♥ آپم  ♥       ♥   ♥      ♥      ♥آپم          ♥           ♥ آپم ♥           ♥       ♥          ♥        ♥ ♥       ♥آپم   ♥      ♥      ♥          ♥           ♥       ♥         آپم ♥        ♥      ♥          ♥    ♥            ♥               ♥   ♥ آپم   ♥     ♥   ♥       ♥ آپم    ♥ ♥       ♥   

صادق

سلام گلم خوبی؟ بازم جذاب نوشتی>>>>>>>>>>>>>>>> فعلا بابای گلم[قلب][شوخی][پلک][خداحافظ]

متولد ماه دی

سلام خوشگل خانومیا.... خوبین؟؟؟؟..... قربونتون برم الهی...[ماچ] بخصوص قربون رکسانا کوچولوی مهربون.... راستی شهداد خوش گذشت؟؟؟؟.... کلوتها رو دیدی؟؟؟؟؟[اوه]

متولد ماه دی

سلام خوشگل خانومیا.... خوبین؟؟؟؟..... قربونتون برم الهی...[ماچ] بخصوص قربون رکسانا کوچولوی مهربون.... راستی شهداد خوش گذشت؟؟؟؟.... کلوتها رو دیدی؟؟؟؟؟[اوه]

علیرضا سالکی

سلام لطفا منو با اسم " ثانیه ها مال منه " لینک کنید و بگید من با چه اسمی لینکتون کنم. مرسی دوست من[گل]