سکسکه

مصر - چرا اهرا م را سا ختند ؟    

هرم ها مقبره ها ی عظیم فر عو ن ها و دیگر مر دم بسیا ر مهم مصر بو دند . هیچکس دقیقا نمی دا ند که چرا این مقبر ه ها را به شکل هرم می سا ختند . بعضی ها فکر می کنند ان ها را می سا ختند تا به سو ی خو رشید و ستا ره ها اشا ره کنند و به این تر تیب رو ح  مر ده ها می تو انست مثل مو شک به سو ی اسما ن پروا ز کند . ماچشیطانوقت تمام

چرا زمین گر د است ؟ 

زمین به هما ن دلیلی گر د است که قطر ه ی با را ن یا حبا ب گر د است . هر سیا ل در شرا یط خا صی به کروی شد ن تما یل پیدا می کند و این در صو رتی است که از با لا به پا یین سقو ط کند و یا حا لت شنا ور دا شته با شد . زمین در ابتدا ی شکل گیر ی مذا ب بو د . به همین دلیل شنا ور بو دن ا ن در فضا با عث شد که شکل کرو ی به خو د بگیر د و زما نی که موا د مذا ب سر د و سخت شد ند زمین شکل خو د را حفظ کرد . سوالچشمنیشخند

چرا گا هی سکسکه می کنیم ؟   

سکسکه معمو لا از غذا یی که کا ملا هضم نشده است نا شی می شو د . این هضم نشد ن سبب می شو د که دیا فرا گم تحریک شو د . دیا فرا گم ما هیچه ی بز رگی است که در دم و با زد م به لر زه در می اید و شما را به تنفس شد ید و نا گها نی که هما ن سکسکه است وا می دا رد . یولمتفکرعینک

لطیفه

یه رو ز یه نفر قر ص خو ا ب اور نصفه می خو ره تا صبح یک چشمی می خو ا بد . خنده

یه اخو نده با خیا ط از دوا ج می کند یه با ر دیرشو ن می شه کتا ب ها را جا به جا بر می دا رند اخو ند می گه به مر دمی که او ن جا هستند هر چه من گفتم بگین ا بو الفضل ابو الفضل شر و ع می کنه می گه اختر خا نم دو ر کمر 2 سا نتیمتر ابو الفضل ابو الفضل   لبخند

/ 15 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رویا

لینکوندمت جیگرررررررررر ابو الفضل ابو الفضل[قهقهه][خنده]

رویا

[خنده][ماچ][قلب][تایید][خداحافظ]خب فهلا من باید برم بازم میام میسیییییی

حورا

[قلب][قلب][بغل]سلام رکسانا جون خوبی؟ وبلاگت خیلی خوبه مثل خودت. من سعی می کنم زودتر آپ کنم پیشم بیا خداحافظ (مطلبت خیلی قشنگ بود!) [قلب][ماچ][بغل][قلب][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][نیشخند][عینک][گل]

رز

[خنده][خنده]جالب بود .خانمی ها [هورا][دست][خنده]

ددی

رکی کوچولوی عزیزم کیای مهربونم یک وبلاگ پر از عکسهای قشنگ براتون پیدا کردم که ادرسش اینه: pix2pix.org اینو از وبلاگ دل گفته های... براتون ژیدا کردم که ادرسشو به رکی گفتم...خوب و شاد باشین دخترای نازم

الهام

سلام عزیزم خوبی؟ ممنون از اینکه به وبم امدی [قلب]راستی وب جالبی داری[قلب]بازم پیش من بیا خوشحال می شم عزیزم[قلب]بای بای گلم[خداحافظ]

محمدرضا

سلام خوبی؟[گل] یه خبری واست دارم. دوست داشتی بهم سر بزن. بای

نیوشا

فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر شما و خانواده محترم مبارک باد سلام دوست خوبم ممنون که بهم سر میزنی در مورد تغییر موس فکر کنم کدش توی وبلاگم هست اگه نبود برو تو گوگل بنویس تغییر موس خودش برات باز میکنه راستی روزه میگیری من که هنوز به سن تکلیف نرسیدم تازه 9 ساله شده شاید کله گنجشگی بگیرم [گل][خداحافظ]

الهام

سلام رکساناجون خوبی؟ مطلب جدیدنوشتم خوشحال می شم اگه بیای[قلب]راستی نظریادت نره[قلب]فعلابای بای گلم[خداحافظ]

آسمانی ترین ستاره

سلام عزیزم رکسانا جان ببخشید که دیر شد ولی باید بگم من وبلاگ های خاصی را لینک می کنم . شرمنده که نمی تونم لینکت کنم . ناراحت که نشدی عزیزم ؟