یک عاشقانه آرام

مشغول تلفنرو با ه و زا غ وقت تمام

 کلافه

زا غکی قا لب پنیری دید گاوچران

به دهن بر گر فت و زو د پرید خیال باطل

بر در ختی نشست در را هی خواب

که از ان می گذشت رو با هیعصبانی

روبه پر فریب و حیلت سا ز زبان

رفت پا ی درخت و کر د اواز قهقهه

گفت به به چه قد ر زیبا یی نیشخند

چه سر ی چه دمی عجب پا یی هورا

پر و با لت سیا هرنگ و قشنگ ماچ

نیست با لا تر از سیا هی رنگ خجالت

گر خو ش اوا ز بو دی و خو ش خو ا ن زبان

نبدی بهتر از تو در مرغا ن عینک

زا غ می خو ا ست قا ر قا ر کند تا که ا وا زش اشکا ر کند ابله

طعمه افتا د چو دها ن بگشو د رو بهک جست و طعمه را بر و بو د اوه    دلقک  حبیب یغما ییقلب

نوشته شده در ۱۳۸۸/٥/٢٦ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ توسط رکسانا نظرات () |

Design By : Night Melody

fee01uqbssv6celbxgoo.jpg P align=center>قهوهتلخ-مهران مدیری

مرجع کدآهنگ

دانلود این آهنگ

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس